اتاق خبر 24

اوضاع نابسامان باغ کتاب تهران! + تصاویر

یکی از مخاطبان اتاق خبر 24 که به تازگی به باغ کتاب تهران سرزده است، تصاویری از اوضاع نابسامان این مجموعه ارسال کرده است.

ادامه ...