اتاق خبر 24

تب میلیونی بازار مسکن! /دوای درد گرانی خانه ها دست کیست؟

بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد چراکه تب قیمتی ملک به مرز 40 درصد رسیده است.

ادامه ...