پارس نیوز

چهره مصمم کی روش در تمرینات تیم ملی+عکس

سرمربی پرتغالی تیم ملی در تمرینات با چهره ای مصمم حضور می یابد و مشخص است اراده ای آهنین دارد تا در گروه مرگ جام جهانی بتواند توانایی های فنی خود و بازیکنانش را نشان دهد.

ادامه ...