انصاف نیوز

دستمزد خوانندگان چقدر است؟

«حمید انوری»، خبرنگار انصاف نیوز: وقتی مردم برای دیدن یک برنامه می‌روند، علاقه دارند بدانند خواننده‌ای که دعوت شده چقدر دستمزد می‌گیرد. خبرنگار انصاف نیوز برای پیدا کردن پاسخ این پرسش به کسانی که از خوانندگان برای برنامه‌ی سازمانی یا دانشگاهی خود دعوت کرده بود، صحبت کرد تا...

ادامه ...