خبرگزاری میزان

خوردن این میوه در سحر فراموش نشود + عکس

طالبی از جمله میوه جاتی است که به دلیل این که بیشترین حجم آن را آب تشکیل داده برای رفع تشنگی بسیار موثر است.

ادامه ...