اتاق خبر 24

تهدید دانش آموزان با مخدر جویدنی/فروش«بی تی»جلوی مدارس

آدامس جویدنی که با استفاده از «ناس» تهیه شده و «بی تی» نام دارد راحت در دکه های برخی مدارس تهران به فروش می‌رسد و هیچ منع قانونی هم ندارد.

ادامه ...