خبرگزاری میزان

تصویری شگفت انگیز در حیات وحش

یک پرنده بر روی سر یک گوزن در السالوادور به آرامی نشسته است.

ادامه ...