اتاق خبر 24

خسارت باد شدید در تهران

سقوط درخت در خیابان ولیعصر تهران براثر وزش باد شدید عصر امروز را در عکس این خبر مشاهده می کنید.

ادامه ...