انصاف نیوز

تعریف و تمجید روزنامه‌ی صداوسیما از ناصر ملک‌مطیعی!

روزنامه جام جم که متعلق به سازمان صداوسیما است نوشت: در سال‌های بعد از شهریور ۱۳۲۰ بود که شرایط اجتماعی خاص آن دوران تیپ‌های مخصوصی را به‌وجود آورد معروف به داش مشدی‌ها، کلاه مخملی‌ها، بزن بهادرها و. .. این داش‌مشدی‌ها آدم‌هایی در محله‌ها بودند که بعضی از آنها جوانمرد و دستگیر...

ادامه ...