خبرگزاری میزان

سازمان ملل اگر وابسته به آمریکا نیست به ۷ «باید» ورود کند/ از ایجاد داعش تا...

سازمان ملل انصافاً در طول این سال‌ها خوب عمل نکرده است؛ تحت نفوذ آمریکا حرف زده، اقدام کرده ... سازمان ملل اگر سازمان «ملل» است، اگر سازمان وابسته‌ی به رژیم آمریکا نیست، باید در این قضایا ورود بکند. اینها کارهایی است که سازمان ملل بایستی انجام بدهد. آیا اینها توقّع زیادی است؟

ادامه ...