خبرگزاری میزان

اکثر فعالیت‎های اقتصادی نیروهای مسلح واگذار یا درحال واگذاری است

عالیت‌های اقتصادی بخش های مرتبط با نیروهای مسلح اکثرا واگذار شده و یا در حال واگذاری است.

ادامه ...