اتاق خبر 24

قیمت‌های نجومی خودرو و دردسر برای برنامه جدید عادل فردوسی‌پور!

 افزایش روز افزون قیمت خودرو باعث شد تا جایزه مسابقه پیامکی برنامه فردوسی‌پور تغییر کند.

ادامه ...