انصاف نیوز

روز صفر آب اصفهان؟

مهدی فصیحی‌هرندی. پژوهشگر حکمرانی آب دانشگاه دلفت هلند و مدرس مدعو دانشگاه تهران در روزنامه‌ی شرق نوشت: سرعت تحولات و مسائل مربوط به بحران آب این‌قدر زیاد است که حتی واژه‌ها هم توان پاسخ به آن را ندارند. قرارداشتن در بحران، کم‌آبی یا بی‌آبی مطلق و نسبی و اینکه تا چندی‌ قبل برای...

ادامه ...