آرمان شرق

لطفاً در این مکان اعتراض کنید!

آرمان شرق: تعیین محل‌هایی برای اعتراض در تهران، پیشنهادی بود که بعد از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ در چندین استان کشور به طور جدی مطرح شد. به گزارش آرمان شرق و به نقل از ایسنا؛ ورزشگاه‌های دستگردی، تختی، معتمدی، آزادی، شیرودی، بوستان‌های گفت‌وگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان،...

ادامه ...