فرتاک نیوز

دعوای یک اورانگوتان با بیل مکانیکی + فیلم

بک اورانگوتان در اعتراض به بریدن درختان با بیل مکانیکی درگیر شد.

ادامه ...