انصاف نیوز

«کفن را باید از تن کفن‌پوشان درآورد»

یک فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این سوال که «با کفن پوشان و خودسرهای جدید چه باید کرد؟» گفت: باید کفن را از تن آنها درآورد. تا وقتی که فقط یک جنبه رادیکالیسم را ببینیم یعنی فقط بخواهیم با کفن پوشان برخورد شود، نتیجه ای حاصل نمی شود؛ چون کفن پوشان و خودسران نزد افکارعمومی به جناح...

ادامه ...