خبر آنلاین

واکنش نمایندگان به دریافت پیامک‎های تهدیدآمیز چیست؟

ارسال پیامک‌ها به نمایندگان در بزنگاه‌های خاص موضوعی است که این روزها به شدت پر حاشیه شده است؛ به ویژه وقتی یک سر شک و شبه‌ها به مشهد می‌رسد.

ادامه ...