جماران

مشهد پایگاه ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان بود؟

سر و صدای بمباران پیامکی یک روز مانده به بررسی CFT یا همان لایحه «الحاق ایران به کنواسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم» چیزی نبود که سریع به سکوت ختم شود.

ادامه ...