خبرگزاری میزان

اولین واکنش لوپتگی پس از اخراج از تیم ملی اسپانیا

لوپتگی به برکناری اش از تیم ملی اسپانیا واکنش نشان داده است.

ادامه ...