جماران

احضار محمود صادقی به دادسرای فرهنگ و رسانه

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

ادامه ...