فانوس نیوز

نخستین داعشی ایتالیایی به 9 سال زندان محکوم شد

دادگاهی در ایتالیا یک تروریست داعشی زن را مجرم شناخت و به مجازات 9 سال زندان محکوم کرد.

ادامه ...