خبرگزاری میزان

در جام جهانی ۲۰۱۸ ولگرد‌های روس تحت کنترل هستند

دوسال بعد از حضور ولگرد‌های روس در جام ملت‌های اروپا در سال ۲۰۱۶ امسال دولت روسیه رفتار آنهارا ریز نظر خواهد گرفت.

ادامه ...