پارس نیوز

واکنش ظریف به تصمیم اخیر مجلس عوام کانادا در مورد ایران

​وزیر امور خارجه کشورمان به اقدام اخیر مجلس عوام کانادا در مورد ایران واکنش نشان داد.

ادامه ...