پارس نیوز

قربان‌زاده: بازنگری و تغییر نگرش موضوعی به نفع بدنه اصولگرایی است

عضو شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گفت: بازنگری و تغییر نگرش به نفع بدنه اصولگرایی است.

ادامه ...