فانوس نیوز

خطرناک ترین زن بیوه دستگیر شد

یک زن اسرائیلی ساکن امریکا به اتهام جاسوسی و عضوگیری برای گروه تکفیری داعش دستگیر شد.

ادامه ...