فرتاک نیوز

آپشن های عجیب و غریبBMW 7 + فیلم

هدایت خودرو با ریموت و دوربین دید در شب که در فیلم های جیمز باند دیده می شد تنها نمونه ای از آپشن های این خودرو است.

ادامه ...