فرتاک نیوز

ماشین گران قیمت با جسد صاحبش دفن شد!

مردی اهل نیجریه با نام آزوبویکه، پدرش را در اتومبیل جدید و گرانقیمتش به جای تابوت دفن کرد.

ادامه ...