انصاف نیوز

تهدید موجودیت دولت / پیشنهاد مشورت با نخست وزیر دفاع مقدس

دکتر «ابوالفضل فاتح» در یادداشتی در تحلیل وضعیت موجود، شرایط فعلی را «تهدید موجودیت دولت» خوانده و با تقاضا از رییس جمهور برای تغییر تیم اقتصادی، پیشنهاد مشورت با نخست وزیر دفاع مقدس را مطرح کرد. متن این یادداشت که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است، در پی می‌آید: بسمه تعالی. شرایط...

ادامه ...