انصاف نیوز

«۷۰ درصد جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار دارند»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: یک‌جانبه‌نگری در محیط زیست سبب شده که امروز بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران در معرض بی‌آبی قرار بگیرند و باید توجه داشت که سرانه آب در سال جاری به زیر ۵۰۰ متر مکعب رسیده، حال آنکه زیر ۱۰۰۰ متر مکعب بحران محسوب می‌شود. به گزارش ایسنا عیسی کلانتری امروز...

ادامه ...