انصاف نیوز

چرا باید طرفدار تیم فوتبال عربستان باشیم؟

«احمد هاشمی» در یادداشتی برای انصاف نیوز با عنوان «چرا باید طرفدار تیم فوتبال عربستان باشیم» نوشت: چند روز پیش مهرداد میناوند در یک برنامه ورزشی تلویزیون جمله‌ای قریب به این مضمون گفت که همه اقوام ساکن در ایران ازجمله اعراب محترم‌ هستند و هرگونه توهین قومیتی در ورزشگاه‌ها محکوم...

ادامه ...