فانوس نیوز

قتل مسلحانه یک زن در مقابل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

دو مرد ناشناس در حمله مسلحانه در مقابل بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) مرگ یک زن را رقم زد.

ادامه ...