فانوس نیوز

رانش زمین در فشم/ یک نفر زیر آوار گرفتار شد

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از رانش زمین در فشم خبر داد و گفت: یک نفر زیر آوار گرفتار شد.

ادامه ...