پارس نیوز

پوشیده تر بودن با شخصیت انسانی سازگارتر است +عکس

با برگزار کنندگان رقابت «میس آمریکا» یا «دختر شایسته آمریکا» با عقب نشینی از برخی آیتم های مسابقه از ایجاد تغییرات عمده در این مسابقه سالانه خبر دادند.

ادامه ...