عصر خودرو

افزایش قیمت 7 تا 10 درصدی پیش فروش جدید خودروها

عصر خودرو- مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو گفت: طبق آخرین مصوبه خودروهای بالای 45 میلیون تومان، 9 و شش دهم درصد و خودروهای زیر 45 میلیون تومان هفت و 18 صدم درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

ادامه ...