پارس نیوز

۸۰درصد کارگران زیر خط مرگ

نماینده کارگران گفت:پیش بینی می کنیم که تا اول مرداد ماه شاهد تورم تولید کننده بر مصرف کننده باشیم.

ادامه ...