پارس نیوز

ابلاغ بودجه ۱۳۷ میلیاردی دستگاه‌های اجرایی

فرماندار شهرضا گفت: مجموع اعتبارات این شهرستان ۱۳۷ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال است.

ادامه ...