پارس نیوز

استعلامات غیر ضروری هشت گانه کاهش یافت

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی مازندران از کاهش استعلامات غیر ضروری هشت گانه خبر داد.

ادامه ...