پارس نیوز

شهر بی‌داستان، بی‌لذت است

آفتاب داغ بعد از ظهر آخرین پنج‌شنبه ماهِ رمضان و بهتر بگوییم عید فطر بر درختان محله بیدآباد افتاده و حسرت آبی که در این مادیِ منحصر به فرد اصفهانی‌ها نیست در ذهنمان جاری شده ... آخرین جلسه روایت اصفهان در حمام تاریخی علیقلی‌آقا برگزار شد.

ادامه ...