فانوس نیوز

جمع‌آوری زکات فطره در ۸۰۰ پایگاه ثابت و سیار بهزیستی استان زنجان

مدیر کل بهزیستی استان زنجان گفت: بهزیستی زنجان با ایجاد ۸۰۰ پایگاه در سطح معابر، مساجد، حسینیه ها، مراکز نیکوکاری و مصلی ها در روز عید فطر اقدام به جمع‌آوری زکات فطره مردم خواهد کرد.

ادامه ...