اتاق خبر 24

ماجرای ورود محموله «پالم» تاریخ مصرف گذشته به کشور

سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به ماجرای واردات ۱۲ هزار تن روغن پالم تاریخ مصرف گذشته به کشور، از وجود چنین محموله ای اظهار بی اطلاعی کرد.

ادامه ...