شهر ‌سخت افزار

بسته اینترنتی ۲۰۰ هزار تومانی همراه اول به صورت سراسری لغو می شود

اپراتور همراه اول به دنبال انتشار پیام جعلی اینترنت رایگان این اپراتور در روز عید فطر و متضرر شدن تعداد زیادی از مشترکان، تصمیم گرفته است که ضمن برطرف کردن این مسئله، مرحله‌ جداگانه‌ای هم برای تایید بسته‌های اینترنتی به سیستم خرید خود اضافه کند.

ادامه ...