اتاق خبر 24

حکم قصاص قاتل بنیتا صبح امروز اجرا شد

رئیس کل دادگستری استان تهران به میزان خبر داد:حکم قصاص قاتل بنیتا صبح امروز اجرا شد.

ادامه ...