رویداد 24

2 روی سکه وزارت ورزش و فدراسیون کشتی/ اختلاف یک میلیارد و 600 میلیونی!

در میان فدراسیون های ورزشی، فدراسیون کشتی با داشتن بیشترین مدال آور رکوردار کسب مدال در ۲ سال گذشته بود و وزارت ورزش نیز با محاسبه تعداد مدال آوران کشتی پس از چند روز، مبلغ ۶ میلیارد و یکصد میلیون تومان به حساب فدراسیون کشتی بابت خرید ۳۳۳۰ سکه بهار آزادی از سوی فدراسیون کشتی برای...

ادامه ...