ایران آرت

حمایت کتایون ریاحی از واکنش مجری تلویزیون به موضوع تجاور به 41 دختر

کتایون ریاحی در پستی در صفحه شخصی اش از علی ضیا به خاطر واکنش نشان دادن نسبت به تجاوز به 41 دختر در تلویزیون تقدیر به عمل آورد.

ادامه ...