اتاق خبر 24

قوانین طلایی حفظ سلامت بعد از ۴۰ سالگی

محققان برای حفظ تندرستی و سلامت بعد از سن ۴۰ سالگی، پیروی از برخی قوانین طلایی را توصیه می کنند.

ادامه ...