آرمان شرق

مشکل آفساید روحانی و پای احمدی نژاد و ترامپ!

آرمان شرق– رضا رئیسی:این روزها که میزان الحراره جامعه از تب فوتبال بر مدار فوران است و همه چیز رنگ و جلای هیجانِ فوتبالی به خود گرفته، دماسنج گرانی و افزایش قیمت ها نیز آمپر چسبانده و قیمت ها روی موج گرانی سیر می کنند و گویا قرار هم نیست کسی آن را کنترل کرده و بر این اسب چموش لگام...

ادامه ...