شهرفردا

افزایش بازارهای میادین میوه و تره بار در استان های دیگر

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار از ارائه تجربیات و خدمات این سازمان به شهرداران دیگر استانها خبر داد.

ادامه ...