بهارنیوز

رکوردزنی دختران دبیرستانی با استعمال قلیان!

گروه جامعه: دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با دخانیات گفت: مصرف قلیان در میان دختران کشور در سنین دبیرستان و دانشجویی 10 برابر بیش از پسران افزایش یافته است.

ادامه ...