رویداد 24

تعطیلی تعدادی از مغازه های بازار موبایل چارسو و علاالدین

یکی از کاسبان علا الدین نوسان قیمت دلار و بستن گمرک را دلیل این تعطیلی عنوان کرد و گفت: به دلیل نوسان قیمت دلار و بالا رفتن قیمت اجناس، مغازه داران ترجیح می دهند که جنس خود را نفروشند.

ادامه ...