فرتاک نیوز

تصویر هولناکی که نجمه جودکی برای مسئولین منتشر کرد + عکس

نجمه جودکی، مجری معروف با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: به داد مردم نجیب خوزستان برسید.

ادامه ...